ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ล่องแพพะโต๊ะ   550 บาท
คำอธิบาย : ล่องแพพะโต๊ะ
การเตรียมตัวก่อนการทำกิจกรรม : ใส่เสื้อผ้ามิดชิดพร้อมเล่นน้ำ ป้องกันอุปกรณ์สื่อสาร

รูปภาพประกอบ

ล่องแพชมธรรมชาติ
ล่องแพพะโต๊ะ

คนถ่อมืออาชีพ
อาหารตำหรับดั้งเดิม