อัตตลักษณ์/จุดเด่น

สวนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานที่มีเอกลักษณ์ภายใต้ชื่อ “พืชคอนโด 9 ชั้น และฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานเรียนรู้บ้านดิน ฐานเรียนรู้หมูหลุม ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนมีน้ำยา ฐานเรียนรู้น้ำสมุนไพร ฐานเรียนรู้ธนาคารต้นไม้ ฯลฯ

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ทั้งหมด
ภาพสวยๆ
กิจกรรม ฐานเรียนรู้ มี 11 ฐาน                

คลิปวิดีโอ

ทั้งหมด
สวนลุงนิล            

ที่พัก

ทั้งหมด

กิจกรรม

ทั้งหมด

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด
น้ำสมุนไพร
น้ำสมุนไพร ญ1 ช2 ดองน้ำผึ้ง                   

สถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งหมด