อัตตลักษณ์/จุดเด่น

ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เริ่มมีการดำเนินการประมาณ ปี พ.ศ.2552 ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร ซึ่งมีหน้าที่รับน้ำจากคลองต่างๆที่อยู่รอบบริเวณหนองใหญ่เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูมรสุม และเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปฏิบัติและนำเสนอให้แก่ประโยชน์ต่อราชการและประชาชนจึงมีการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาชน ในนามเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนท้องถิ่นบริเวณพื้นที่หนองใหญ่

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ทั้งหมด

คลิปวิดีโอ

ทั้งหมด
ด้วยพระบารมีของพร...

ที่พัก

ทั้งหมด

กิจกรรม

ทั้งหมด

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งหมด