อัตตลักษณ์/จุดเด่น

ตำบลท่ามะพลา โอบล้อมด้วยแม่น้ำหลังสวนไหลผ่าน มาจากป่าดงดิบต้นน้ำอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สลับกับมีแนวภูเขาสูงตระหง่านทอดยาวทั้งตำบลท่ามะพลา ในอดีตวิถีชีวิตชาวท่ามะพลาทำสวนผลไม้แบบผสมผสาน คือในสวนมีพืชผักผลไม้ทุกชนิดปลูกรวมกัน บ้างก็ทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงท่ามกลาง ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิดของกล้วยเล็บมือนาง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว การคมนาคมใช้เรือและแพไม้ไผ่เป็นหลัก มีท่าน้ำโบราณ คือ ท่าเขาเงิน , ท่าสะท้อน , ท่าไม้พลา

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ทั้งหมด
กิจกรรมล่องแพ บ้านโฮมสเตย์ชุมชนบ้านท่าสะท้อน
** ล่องแพสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตชาวสวนสอง...

คลิปวิดีโอ

ทั้งหมด

ที่พัก

ทั้งหมด

กิจกรรม

ทั้งหมด

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งหมด