ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยวน้ำตก   200 บาท
คำอธิบาย : มีน้ำตกบริเวณพื้นที่มากมาย ท่ามกลางพันธุ์ไม้ที่สมบูรณ์และหลากลายรมถึงสมุนไพรชนิดต่างๆ
การเตรียมตัวก่อนการทำกิจกรรม : เสื้อผ้าที่มิดชิดรัดกุมคล่องแคล่วเพื่อการเดินป่า/น้ำตก

รูปภาพประกอบ

น้ำตกเหวโหลม
น้ำตกเหวโหลม

น้ำตกเหวพลูหนัง
น้ำตกเหวเตย

น้ำตกเหวตาจันทร์