อัลบั้มภาพกิจกรรมของกลุ่มท่องเที่ยวปลายคลอง อำเภอพะโต๊ะ