อัลบั้มภาพกิจกรรมของกลุ่มล่องแพมาลินบริการ อำเภอพะโต๊ะ