ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ : ชายหาดแม่โจ้หรือหาดละแม  
คำอธิบาย : เรือใบโบราณ เกิดจากแนวคิดร่วมระหว่าง กลุ่มชาวบ้านผู้มีประสบการณ์เล่นเรือและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรที่ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมเปิดโลกทะเลละแมทุกเดือนเมษายนของปี จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอละแม รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยใกล้เคียงตามเส้นทางคมนาคมสายหลักได้แก่ แหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแม แนวปะการังแห้งและแต้ม บ่อนำ้ร้อนถ้ำเขาพลู น้ำตกจำปูน หาดคอเขาและวัดคอเขาและ ป่าพรุคันธุลี

รูปภาพประกอบ

ชายหาดแม่โจ้หรือชายหาดละแม
กิจกรรมแข่งขันเรือใบโบราณละแม

การเตรียมตัวแล่นเรือใบ
พิธีมอบรางวัลแข่งขันฯ

พิธีกรรมก่อนแข่งขันเรือใบโบราณ

ความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล