ข้อมูลอัลบั้มภาพกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเครือข่าย การท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ชุมพร
คำอธิบาย : ประชุมเครือข่าย การท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ชุมพร โดยมีเครือข่ายทั้งจังหวัดเข้าร่วมประชุม 50 กว่าคน เพื่อธรรมชาติ ..สิ่งแวดล้อม...เศรษกิจ สังคม..วัฒนธรรม ..พัฒนาคน..ชุมชน..."พี่ดูแลน้อง เพื่อนดูแลกัน" .... ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ เกาะพิทักษ์

รูปภาพประกอบ
ความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล