ข้อมูลอัลบั้มภาพกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม : กองกำลัง "เที่ยว " ชุมชนเกาะพิทักษ์
คำอธิบาย : ร่วมรับใช้สังคมกิจกรรมประเพณีวิ่งแหวกทะเลชุมชนเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รูปภาพประกอบ
ความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล