ข้อมูลอัลบั้มภาพกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม : กองกำลัง "เที่ยว" บ้านบางสน
คำอธิบาย : ทำคอกปูเปี้ยว 3 สถาบันการศึกษา ณ ชุมชนบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

รูปภาพประกอบ
ความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล