ข้อมูลอัลบั้มภาพกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม : "ธรรม" ความจริงให้ปรากฏ ปี 60
คำอธิบาย : สัมนาเชิงปฏิบัติการ "ธรรม" ความจริงให้ปรากฏ การศึกษาผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1) ด้านขยะทั่วไป 2) ด้านขยะอินทรีย์ 3) ด้านพลังงาน 4) ด้านคุณภาพน้ำ

รูปภาพประกอบ
ความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล