ข้อมูลอัลบั้มภาพกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม : ตกหมึกอ่าวบางสน ทำบ้านปลา ดำน้ำดูปะการัง ล่องคลองบางสน ปลูกป่าคลองบางสน หาหอยคู่กัน
คำอธิบาย : ชุมชนบ้านคลองบางสน ใน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว อำเภอตอนต้นของจังหวัดชุมพร เริ่มร่วมกลุ่มกันพัฒนาชุมชน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง และการสร้างงานสร้าวงรายได้ เลี้ยงปากท้องในช่วงที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง พี่น้อง หรือ สมโชค พันธุรัตน์ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองบางสน เป็นหัวเรือใหญ่ เพราะแม้ชุมชนนี้จะอยู่ห่างฝั่ง แต่ก็ไม่วายผูกพันกับสายน้ำและเชื่อมต่อถึงทะเล พื้นที่แถบนี้จึงเป็นป่าชายเลนชั้นดี

รูปภาพประกอบ

ล่องแพ

ความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล