ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ : บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู  
คำอธิบาย : แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยง ภายในอำเภอละแม ได้แก่ แนวปะการังแห้งและแต้ม และ บริเวณถ้ำเขาพลู ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลสวนแตง ระยะทางประมาณ 10 กม. ประกอบด้วย ห้องอาบน้ำแร่/อบสมุนไพร และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น

รูปภาพประกอบ
ความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล