ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ ล่องแพ พักโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านท่าสะท้อน   100 บาท
คำอธิบาย : ค่าใช้จ่าย

- ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 200/คืน/คน

- ค่าอาหารมื้อล่ะ 100 บาท / คน

- ค่าบริการในการล่องแพ 150 บาท / คน / หนึ่งเที่ยว ( 3 ชั่วโมง )