อัตตลักษณ์/จุดเด่น

สัมผัสชีวิตชาวเกาะ สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรม เช่น ไดหมึก ดำน้ำ

ตกปลา ชมและชิมผลไม้ในสวนตามฤดูกาลบนเกาะ หรือจะนอนฟังเสียงคลื่นให้ชื่นใจ ฯลฯ

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ทั้งหมด
ตกปลาหมึก
กิจรรมไดร์ปลาหมึก เป็นกิจกรรมที่ท่านจะได้เ...

คลิปวิดีโอ

ทั้งหมด
เที่ยวสบายสไตล์ชุ...
วิ่งแหวกทะเล สู่....

ที่พัก

ทั้งหมด

กิจกรรม

ทั้งหมด

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งหมด