ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ ไดหมึก(เกาะพิทักษ์)   1000 บาท
คำอธิบาย : เหมาเรือลำละ1000บาท ฟรีอุปกรณ์ ไม่เกิน2ชั่วโมง