ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวของบ้านคลองเรือ   2000 บาท
คำอธิบาย : บ้านคลองเรือเป็นพื้นที่ต้นน้ำ จึงมีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย และมีความสมบูรณ์ทางดานชุมชนและวัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยวของบ้านคลองเรือได้เน้นไปในทางการศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชองชุมชนบ้านคลองเรือ เช่น ชมสวนผลไม้ สวนผสม ไร่กาแฟ เก็บผักพื้นบ้านเพื่อนำมาประกอบอาหาร ชมหินเรือ ลำธารที่มีลักษณะคล้ายท้องเรืออันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ชมการสาธิตการร่อนแร่ดีบุกแบบดั้งเดิม กิจกรรมเดินป่าเพื่อชมและศึกษาบัวผุด ดอกไม้ ขนาดใหญ่ และพรรณไม้สมุนไพร ชมกรรมวิธีการกรีดและรีดยางเพื่อทำยางแผ่น เที่ยวน้ำตกเหวตาจันทร์ เรียนรู้กรรมวิธีการทำแพไม้ไผ่ ชมการสาธิตการทำเครื่องจักสานที่ทำจากหวาย
การเตรียมตัวก่อนการทำกิจกรรม : -

รูปภาพประกอบ