ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านคลองเรือ   900 บาท
คำอธิบาย : วันที่ 1 ของโปรแกรม

ช่วงเช้า : ถึงหมู่บ้านคลองเรือ แวะชมหินเรือ ลำธารที่มีลักษณะคล้ายท้องเรืออันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน แวะพักผ่อนและทานอาหารกลางวันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหมู่บ้านคลองเรือ

ช่วงบ่าย : เดินป่าในบริเวณใกล้ๆหมู่บ้าน เพื่อชมและศึกษาบัวผุด ดอกไม้ขนาดใหญ่ และพรรณไม้สมุนไพรนานาชนิดในผืนป่า ชมการสาธิตการร่อนแร่ดีบุกแบบดั้งเดิม เที่ยวน้ำตกเหวตาจันทร์ แวะสวนยางชมกรรมวิธีการกรีดและรีดยางเพื่อทำยางแผ่น

ช่วงเย็น : แยกย้ายกันเข้าที่พักแบบ Homestay ชมสวนผลไม้สวนผสม ไร่กาแฟ หรือผูกเปลนอนเล่นใต้ร่มไม้ พักผ่อนตามอัธยาศัย ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับเจ้าบ้าน สนทนาพูดคุยถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านคลองเรือวันที่ 2 ของโปรแกรม

ช่วงเช้า : เดินชมสวนผลไม้ และไร่กาแฟ ชมกรรมวิธีการเก็บ ตาก และสีกาแฟ ชิมกาแฟสดบ้านคลองเรือ พักรับประทานอาหารเที่ยง

ช่วงบ่าย : เดินเท้าเพื่อไปพักแรมบริเวณน้ำตกเหวพลูหนัง เล่นน้ำและชื่นชมความงดงามของน้ำตกตามอัธยาศัย ตั้งแค้มป์ริมน้ำตก เรียนรู้การตกปลาริมน้ำตก เรียนรู้การทำภาชนะหลากชนิดจากไม้ไผ่ และร่วมประกอบอาหารบ้านป่า

ช่วงเย็น : ลิ้มรสเมนูอาหารบ้านป่า ริมน้ำตก ในบรรยากาศรอบกองไฟ สนทนาพูดคุยถึงชีวิตคนกับป่ากับบรรดาไกด์ชาวบ้าน แยกย้ายเข้านอนบนแคร่ไม้ไผ่ริมน้ำตก ขับกล่อมค่ำคืนด้วยเสียงน้ำและสรรพสัตว์ในป่าใหญ่วันที่ 3 ของโปรแกรม

ช่วงเช้า : ตื่นเช้า ดื่มกาแฟกระบอกไม้ไผ่ ทานอาหารเช้า ล่องแพทวนน้ำไปกลับสู่หมู่บ้าน ระหว่างทางชื่นชมความร่มรื่นของป่า ชมนกและพรรณไม้หลากชนิด

ช่วงบ่าย : ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน และเดินชมโรงเรียนบ้านคลองเรือ และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพอัตราค่าบริการชาวไทย

- โปรแกรม 3 วัน 2 คืน 1,500 บาท/คน

- โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (6 คนขึ้นไป) 1,300 บาท/คน

- โปรแกรม 2 วัน 1 คืน 1,100 บาท/คน

- โปรแกรม 2 วัน 1 คืน (6 คนขึ้นไป) 900 บาท/คน

ชาวต่างชาติ

- โปรแกรม 3 วัน 2 คืน 2,400 บาท/คน

- โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (6 คนขึ้นไป) 2,200 บาท/คน

- โปรแกรม 2 วัน 1 คืน 2,000 บาท/คน

- โปรแกรม 2 วัน 1 คืน (6 คนขึ้นไป) 1,800 บาท/คน**กรณีที่เป็นเด็กเล็กคิดค่าบริการครึ่งราคา**