อัลบั้มภาพกิจกรรมของโฮมสเตย์ บ้านเกาะพิทักษ์

กิจรรมไดร์ปลาหมึก เป็นกิจกรรมที่ท่านจะได้เ...