อัลบั้มภาพกิจกรรมของชุมชนบ้านท่าสะท้อน

** ล่องแพสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตชาวสวนสอง...