อัลบั้มภาพกิจกรรมของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร

ประชุมเครือข่าย การท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ชุ...
วิ่งแหวกทะเล สู่...เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 13...