ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ กิจกรรมท่องเที่ยว 4 ทะเล เขานมสาว   1200 บาท
คำอธิบาย : เป็นการท่องเที่ยวเชิงนเวศสองเท้าก้าวสู่ป่าจุดหมายเพื่อชมทุ่งดอกไม้และทุ่งหญ้าบนยอดเขาสูง เป็นจุดชมวิว 4 ทะเล ที่ไม่เหมือนใคร กล่าวคือ ค่ำทะเลดาว เช้าทะเลหมอก แดดออกทะเลป่า ย่ำสนธยาทะเลอันดามัน เป็นเส้นทางเดินก้าวผ่านผาสูงชัน เรียงรายด้วยพืชพรรณดอกไม้แปลกตาสัตว์ป่าที่หลากหลาย สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ามกลางดงไผ่ลาดวัง และดอกมังเครสีขาวม่วงอมชมพูนวลอันสวยสดงดงาม เอื้อมมือสัมผัสก้อนเมฆในทะเลหมอกได้ตั้งแต่กลางดึกถึงยามเช้า เมื่อทะเลหมอกเปิดจะเห็นผืนป่าและชุมชนคนอยู่กับป่าของชาวพะโต๊ะ และรับประทานอาหารเย็นไปกับแสงแดดอันอบอุ่นในยามพระอาทิตย์ตกเดินฝั่งทะเลอันดามัน เห็นเกาะแก่งถึงฝั่งประเทศพม่า ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 970 เมตร