ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ : วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ)  
คำอธิบาย : แหล่งรวมอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน ประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน "ขึ้นถ้ำรับร่อ"

รูปภาพประกอบ
ความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล