ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ : ที่พักสงฆ์วังตะเคียน  
คำอธิบาย : แหล่งรวมความศรัทธาใน พระครูวินัยธรวิรัช (พระอาจารย์รัช), ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด

รูปภาพประกอบ
ความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล