ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ ค่าบริการศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริฯ หนองใหญ่   100 บาท
คำอธิบาย : การเข้าเยี่ยมชมด้วยตนเองไม่คิดบริการใดๆ หรือหากมาเป็นกลุ่มนักศึกษาดูงานทางศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นมาบรรยาย ต้องมีการติดต่อล่วงหน้า

- ที่พักโฮมสเตย์คืนละ 100บาท/คน

- อาหาร มื้อละ 70 บาท/คน

- อาหารว่างมื้อละ 30 บาท/คน