ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ ลุงนิล   0 บาท
คำอธิบาย : คำอธิบาย : ดูงาน 100/ท่าน อาหารเที่ยง พร้อมดูงาน 150/ท่าน พัก1คืน 200 บาท/ท่าน พัก 1คืน อาหาร 1มื้อ 350/ท่าน พัก 1คืน อาหาร 2มื้อ 550/ท่าน พัก1คืน อาหาร 3 มื้อ750/ท่าน