ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อโปรแกรม เที่ยวสวนลุงนิล
คำอธิบาย : มีฐานเรียนรู้ 11ฐาน
1.พืชคอนโด 9ชั้น
2.น้ำสมุนไพร
3.คนเอาถ่าน
4.คนมีน้ำยา
5.หมูหลุม
6.บ้านดิน
7.น้ำหมักจุลินทรีย์
8. อาหารไทย
9.อาหารฝรั่ง
10.คนเลี้ยงผึ้ง
11.น้ำไผ่