ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อที่พัก : สวนลุงนิล   ราคาต่อคืน : 750 บาท ราคาโปรโมชั่น 550 บาท  
คำอธิบาย : ดูงาน 100 บาท

ดูงาน อาหาร 1 มื้อ 150 บาท

พัก 1 คืน อาหาร 2 มื้อ 550 บาท

พัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ 750 บาท

ศึกษาดูงาน รวมราคานี้

รูปภาพประกอบ

ฐานคนมีน้ำยาความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล