ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อโปรแกรม ท่องเที่ยวชุมชน
คำอธิบาย : เที่ยวสวน ทานผลไม้พร้อมทำน้ำยาต่างๆ