ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อโปรแกรม บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร ทริป 1 คืน 2 วัน
คำอธิบาย : อาหาร 3 มื้อ สอนฟรี ผลิตภัณฑ์ 1 อย่าง 750/่คน แถมเที่ยวสวนลุงนิล หรือไปเกาะพิทักษ์ หรือไปเก็บผักในสวน ผลไม้ในสวน