ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อที่พัก : บ้านธรรมชาติ วรรณภัสสร   ราคาต่อคืน : 0 บาท  
คำอธิบาย : พัก 1คืน อาหาร 3 มื้อ 750/ท่าน

พัก 1คืน อาหาร 2มื้อ 550/ท่าน

พัก 1คืน อาหาร เช้า 1มื้อ 350/ท่าน

พัก 1คืน 200/ท่าน

---ศึกษาดูงาน พร้อมเบรค และ สอนทำผลิตภัณฑ์ 1อย่าง 100บาท/ท่าน ไม่รับผลิตภัณฑ์กลับ

หมายเหตุ---ศึกษาดูงาน และนำผลิตภัณฑ์ที่เรียนกลับ คิดราคาค่าหัวเชื้อ ตามราคาสินค้าและ บรรจุภัณฑ์

รูปภาพประกอบ

ร้านจำหน่ายสินค้าและ ที่พัก
Homestay

รางวัลกินรี 2558 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ผลิตภัณฑ์ บ้านธรรมชาติ วรรณภัสสร

ภาพรวม

ความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล