ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อที่พัก : โฮมสเตย์พักรวม หนองใหญ่ฯ   ราคาต่อคืน : 100 บาท  
คำอธิบาย : ที่นอน ผ้าห่ม หมอน มุ้ง

- ราคา 100 บาท/คน/คืน (ไม่รวมค่าอาหาร)

- ราคา 200 บาท/คน/คืน (รวมอาหารว่างและอาหาร 1 มื้อ)

รูปภาพประกอบ

ความคิดเห็น

 
 
 

ไม่มีข้อมูล