อัลบั้มภาพกิจกรรมของกองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม

ร่วมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นป...
ร่วมรับใช้สังคมกิจกรรมประเพณีวิ่งแหวกทะเลช...
พัฒนาโรงเรียนสอนขับเรือ ชุมชนบ้านแหลมนาว จ...
ปลูกป่าให้ช้างสร้างป่าให้คน ณ บ้านบากแดง อ...

สัมนาเชิงปฏิบัติการ "ธรรม" ความจริงให้ปราก...
ทำคอกปูเปี้ยว 3 สถาบันการศึกษา ณ ชุมชนบาง...
สัมนาเชิงปฏิบัติการ "ธรรม" ความจริงให้ปราก...
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านครูจำเรี...