ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ กะปิท้องตมใหญ่   150 บาท
คำอธิบาย : กะปิจากกุ้งเคยแท้ๆ สดๆ สอาด อร่อย

ทุกขั้นตอนการทำ อยู่บนบ้านที่ยื่นลึกออกไปในทะเล มั่นใจว่าสะอาด ปลอดภัยจากฝุ่นละออง

รูปภาพประกอบ

กะปิ_ท้องตมใหญ่