ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ SCUBA COURSE 5 วัน (พร้อม อาหาร-ที่พัก)   21900 บาท ราคาโปรโมชั่น 15900 บาท
คำอธิบาย : หลักสูตรดำน้ำชุมชน "ศูนย์ดำน้ำชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน ท้องตมใหญ่"

ใช้เวลาเรียนรวม 5 วัน สถานที่เรียน โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร

ค่าเรียน 15,900 บาท รวม

1.ค่าเรียน

2.อุปกรณ์ระหว่างเรียน

3.ค่าสอบในทะเล

4.ค่าบัตรดำน้ำสากล

5.ค่าที่พักโฮมสเตย์ 5 วัน

6.ค่าอาหาร 5 วัน

***ราคานี้ สำหรับการเรียนครั้งละ 4 คน ขึ้นไป

(ลงชื่อไว้ รอเรียนพร้อมคนอื่นได้)