ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ SCUBA FUNDIVE (3 วัน 2 คืน อาหาร 7 มื้อ ดำน้ำ 5 DIVE)   7900 บาท ราคาโปรโมชั่น 5900 บาท
คำอธิบาย : วันแรก : อาหารเย็น พักผ่อน

วันที่สอง : อาหาร 3 มื้อ ดำน้ำ 3 Dive

วันที่สาม : อาหาร 3 มื้อ ดำน้ำ 2 Diveราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ และการเดินทางมายังโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่