ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ SCUBA FUNDIVE (One Day Trip อาหาร 1 มื้อ ดำน้ำ 3 DIVE)   2600 บาท ราคาโปรโมชั่น 2300 บาท
คำอธิบาย : อาหารกลางวัน - เครื่องดื่ม บนเรือ

ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ และการเดินทางมายังโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่

***สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวน Dive ตามความเหมาะสม***