อัลบั้มภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ

ปลูกป่าชายเลน ขยายขนาดหม้อข้าวชาวประมง        
ลองหาโอกาสไป SCUBA ที่กองหิน และแหล่งดำน้ำ...
กิจกรรม ฐานเรียนรู้ มี 11 ฐาน                
พัฒนาโรงเรียนสอนขับเรือ ชุมชนบ้านแหลมนาว จ...

ชุมชนบ้านคลองบางสน ใน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว...
** ล่องแพสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตชาวสวนสอง...
ปลูกป่าให้ช้างสร้างป่าให้คน ณ บ้านบากแดง อ...
ร่วมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นป...

คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ

ล่องเรือหาหอย...ค...
กองกำลัง "เที่ยว"...
ด้วยพระบารมีของพร...
พักเหวโหลมโฮมสเตย...

ท้องตมใหญ่ (Thong...
เกาะพิทักษ์ (Koh ...
โครงการพัฒนาพื้นท...
บ้านธรรมชาติวรรณภ...

อัลบั้มกิจกรรมของแต่ละชุมชน

โฮมสเตย์ บ้านเกาะพิทักษ์

ทั้งหมด
กิจรรมไดร์ปลาหมึก เป็นกิจกรรมที่ท่านจะได้เ...

บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร

ทั้งหมด
ทำน้ำยาล้างจาน ทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ของใช้...
ทำน้ำยาต่างๆ น้ำยาล้างจาน ซักผ้า ปรับผ้า...

บ้านท้องตมใหญ่

ทั้งหมด
หมึกสดๆ ตัวใสๆ ที่ตกได้ด้วยตัวเอง อร่อยที่...
ปลูกป่าชายเลน ขยายขนาดหม้อข้าวชาวประมง        
ลองหาโอกาสไป SCUBA ที่กองหิน และแหล่งดำน้ำ...
คืนบ้านสัตว์น้ำให้อ่าวท้องตม ขยายขนาดหม้อข...

บ้านไม้ชายคลอง อ่าวบางสน

ทั้งหมด
ชุมชนบ้านคลองบางสน ใน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว...

สวนลุงนิล

ทั้งหมด
กิจกรรม ฐานเรียนรู้ มี 11 ฐาน                

ชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแม

ทั้งหมด
-                                             

ชุมชนบ้านท่าสะท้อน

ทั้งหมด
** ล่องแพสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตชาวสวนสอง...

การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร

ทั้งหมด
ประชุมเครือข่าย การท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ชุ...
วิ่งแหวกทะเล สู่...เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 13...

กองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม

ทั้งหมด
สัมนาเชิงปฏิบัติการ "ธรรม" ความจริงให้ปราก...
ทำคอกปูเปี้ยว 3 สถาบันการศึกษา ณ ชุมชนบาง...
ร่วมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นป...
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านครูจำเรี...

สัมนาเชิงปฏิบัติการ "ธรรม" ความจริงให้ปราก...
ร่วมรับใช้สังคมกิจกรรมประเพณีวิ่งแหวกทะเลช...
ปลูกป่าให้ช้างสร้างป่าให้คน ณ บ้านบากแดง อ...
พัฒนาโรงเรียนสอนขับเรือ ชุมชนบ้านแหลมนาว จ...

Community-based tourism in Chumphon,Thailand
Eco-Logic & บ้านดินแดง
กลุ่มท่องเที่ยว 4 ทะเล เขานมสาว อำเภอพะโต๊ะ
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านประสานมิตร
กลุ่มท่องเที่ยวน้ำเขาตะเภาทอง
กลุ่มท่องเที่ยวบ้านปะติมะ
กลุ่มท่องเที่ยวปลายคลอง อำเภอพะโต๊ะ
กลุ่มล่องแพมาลินบริการ อำเภอพะโต๊ะ
กลุ่มโฮมสเตย์ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพะโต๊ะ
กองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร
โครงการพระราชดำริฯ หนองใหญ่
ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ
ชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแม
ชุมชนท่องเที่ยว คนอยู่ ป่ายัง บ้านหลางตาง อำเภอพะโต๊ะ
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทับขอน
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าตีน
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากทรง
ชุมชนท่องเที่ยวผาเปิดใจ
ชุมชนบ้านเกาะเตียบ
ชุมชนบ้านท่าสะท้อน
ชุมชนลุ่มแม่น้ำรับร่อ
บริษัทนำเที่ยวเชิงนิเวศ (จำลอง)
บ้านคลองเรือ
บ้านท้องตมใหญ่
บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร
บ้านไม้ชายคลอง อ่าวบางสน
วิสาหกิจชุมชนประมง ปะทิว
ศูนย์การเรียนรู้ตามวิถีจินตนา 1 ไร่พอเพียง
สวนลุงนิล
เหวโหลมโฮมสเตย์
โฮมสเตย์ บ้านเกาะพิทักษ์
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 21689 ครั้ง